Engelsk
Tysk
Island

Fiskerens drøm

Borrevannet naturreservat er ca 2 kv.km stort vann med 9 forskjellige fiskeslag. Gjeddebestanden i vannet er meget bra, og fangster ofte over 1 meter. Rekorden er på 18 kg. Abborbestanden er også meget bra med mulighet for fisk over 2 kg.

Gjeddefiske i Borrevannet med overnatting i romslig hytte

Velkommen til gjeddefiske i Borrevannet, et av Norges mest spennende
gjeddevann.Hit kan du komme på dagstur eller du kan leie den koselige og
praktiske Borrevannshytta.

Borrevannet naturreservat er ca 2 kv.km stort vann med 9 forskjellige fiskeslag.
Gjeddebestanden i vannet er meget bra, og fangster ofte over 1 m. Rekorden er på
18 kg. Abborbestanden er også meget bra med mulighet for fisk over 2 kg.

Hytta som leies ut er 80 m2 stor, 3 soverom og 11 soveplasser. Alle fasiliteter. Med
hytta følger båt og kano, samt 6 sykler. "Borrevannshytta" ligger under Søndre Vik
gård med eiere Tina og Bjørn-Tore Freberg.

Fiskebestand
Borrevannet har en meget stor og fin bestand av gjedde. rekorden er på 18 kg, og
fisk over 1m taes ofte.

Forvaltningsplan på gjedda er innført for å ta vare på bestanden. Abbor er det også
mye av, og ikke uvanlig med fangster på 1,5 kg.

Utenom gjedde og abbor finnes det 7 andre fiskeslag i vannet. Ål (fredet) Suter,
sørv,løye, brasme, Gjørs( fredet inntil videre) og mort.

Fisketips
Fisketips med guiding kan gis som service.

Generelle regler
Baglimit på 2 gjedder pr. dag. All fisk over 1 m slippes ut igjen. Alle under 16 år
fisker gratis. 50 kr pr. døgn eller 300 pr. sesong. Fiskekort bestilles med sms,
infoplakat på hytta, Natursenteret, eller på de fleste kjente fiskeplassene.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Borrevannet ligger i Horten kommune. 2 kv.km stort, 4 km langt, 800 m på det
bredeste. 15 m på det dypeste.

Borrevannet er et næringsrikt vann, det er noe av grunnen til bestanden med stor
fisk. Det går an å fiske fra holmer mange steder ved hytta, ellers er det gunstigst
med båt.

Borrevannet naturreservat er også fugleresservat med 254 registrerte arter, bl.a
fiskeørn. Hytta har særpreg, praktisk og koselig.

Bilder